Bedrijven

Socratische dialoog

Een socratische dialoog is een trage en intensieve gespreksvorm. De deelnemers onderzoeken aan de hand van een praktijkvoorbeeld welke kennis algemeen aanvaard wordt.

Filosofische begripsanalyse

Tijdens dit type dialoog creëren de deelnemers gezamenlijk een nieuwe definitie van een begrip dat binnen uw bedrijf gemeengoed is. Bij deze techniek ligt het tempo beduidend hoger dan bij een socratische dialoog.

Cursus vragen stellen

Vragen zijn er in soorten en maten. Gesloten vragen, geladen vragen, sturende vragen en open vragen. Open vragen stellen helpt bij bedrijven die graag willen dat hun medewerkers eerlijk naar hun functioneren kijken.

X