Filosofische begripsanalyse

Een filosofische begripsanalyse is geschikt voor groepen met meer dan 15 deelnemers. Het tempo ligt beduidend hoger dan bij een Socratische dialoog. Tijdens dit type dialoog creëren de deelnemers gezamenlijk een nieuwe definitie van een begrip dat binnen uw bedrijf gemeengoed is.

Voorbeelden

Tijdens de analyse verfijnt de groep het begrip via een democratisch proces en formuleert tenslotte een eigen nieuwe en door de groep gedragen definitie.

X