Socratische dialoog

Een Socratische dialoog is een trage en intensieve gespreksvorm. De deelnemers onderzoeken aan de hand van een praktijkvoorbeeld welke kennis algemeen aanvaard wordt. Deze techniek is geschikt voor groepen van 6 tot 15 personen. Binnen deze dialoog streven de deelnemers naar consensus en stelt men elkaar uitsluitend open vragen. Dit type dialoog levert als winst de bereikte consensus op. Bovendien ontdekken deelnemers dat zij diepgaand naar elkaar geluisterd hebben. Daardoor begrijpen ze elkaars drijfveren en motivaties beter dan ze voorafgaand aan de dialoog deden.

X