Altijd | soms | nooit

Van Thomas Bigglestone (een collega uit Engeland) leerde ik deze simpele werkvorm om leerlingenin staat te stellen verder te denken dan hun eigen specifieke...

Read More
X