0
docentenworkshop, filosofische vraag, voortgezet onderwijs

Op 4 januari 2016 heeft De Denkschool verschillende workshops gegeven op de Lentiz-medewerkersdag “Voor scholen door scholen” bij het Geuzencollege in Vlaardingen. Deze dag werd georganiseerd voor alle medewerkers van de Lentiz-onderwijsgroep om elkaar te leren kennen en inspireren.

Tijdens de workshop hebben we de docenten laten nadenken over de kenmerken van een wetenschappelijke en filosofische vraag. De docenten kwamen er al snel achter dat er geen eenduidige grenslijn is. Daarna kregen ze de opdracht om bij verschillende afbeeldingen van schoolvakken: Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie een tweetal filosofische vragen en één wetenschappelijke vraag te bedenken. Biologie werd vaak gekozen, de docenten waren fervent voorstander van grote levensvragen.

Tijdens het laatste onderdeel van de workshop werden de docenten in groepjes ingedeeld en kregen ze als opdracht om gezamenlijk een gespreksleider en één filosofische vraag te kiezen. Deze vraag moesten ze gezamenlijk, onder leiding van de gespreksleider, beantwoorden. De gespreksleiders vonden het erg lastig om hun eigen persoonlijke agenda buiten beschouwing te laten. Daarnaast vonden de anderen het lastig om hun eigen standpunt los te laten. Ook bleek dat het helemaal niet zo gemakkelijk is om een vraag te beantwoorden. Aangezien het al veel tijd kost om precies uit te zoeken vanuit welk uitgangspunt alle groepsleden de filosofische vraag willen onderzoeken.

Het was een druk bezochte dag en we werden goed verzorgd. We, Mirjam Poolster en Caroline van Twillert, kijken er met veel plezier op terug.

X