0
filosoferen, filosoferen met kinderen, filosoferen voor leerkrachten, filosofisch gesprek, filosofische vraag, praatbal, primair onderwijs

In de maanden januari en februari heeft De Denkschool gefilosofeerd met de kinderen en docenten van het Kindcentrum De Ark in Vlaardingen. De groepen 1 t/m 5 hebben tien weken lang een Denkschool docent in de klas gehad. Daarbij hebben ook de docenten kennis gemaakt met de vaardigheid ‘filosoferen met kinderen’.

Filosoferen voor docenten

Het bijzondere aan dit project was dat we een verkort traject ‘filosoferen voor docenten’ hebben aangeboden. Het project begon met een ‘studiemiddag’ voor de leerkrachten van De Ark. Deze studiemiddag was vooral gericht op aanbieden van verschillende gesprekstechnieken. Tijdens de studiemiddag hebben de docenten geoefend met het bedenken van verschillende vraagsoorten aan de hand van een verhaal.

Begeleiding van docenten

Tijdens de lessen hadden de docenten geen tijd om achterover te leunen. Ze kregen de opdracht om ons te observeren, daarna mochten ze samen met ons een les geven en ten slotte hebben de docenten zelf twee lessen gegeven. Verschillende docenten vonden het moeilijk, maar ook waardevol, omdat ze merkten dat de kinderen zoveel rake gedachten konden formuleren. In de laatste lesweek hebben we de leerkrachten aangespoord om een les te bedenken. We hebben dit traject afgesloten met persoonlijke en individuele feedback. Hiervoor zijn we bij alle docenten op lesbezoek geweest.

Terugblik

Het was voor ons, maar ook voor de leerkrachten een intensief, maar zeer waardevol project. De docenten moesten soms uit hun comfort zone getrokken worden. Als docent ben je gewend om bijvoorbeeld een gesprek een bepaalde richting op te sturen. Je hebt doelen die je moet bereiken. Bij een filosofisch gesprek is het juist de bedoeling dat je helemaal niet stuurt. Daarbij moet je ook rekening houden dat de vragen die je stelt ‘open’ en vooral niet ‘suggestief’ zijn. Er zijn veel dingen waar je op moet letten. Voor ons was het interessant om te zien hoe iedere docent anders reageert op de gesprekken en de handvatten die we ze aanbieden. Met name de ‘individuele’ begeleiding is belangrijk, oftewel ‘hulp op maat’. Dat was zeker voor ons een eyeopener.

X