0
filosoferen met kinderen, filosoferen met leerlingen, filosofisch gesprek, filosofische vraag, praatbal, primair onderwijs

Op 21 december maakte een deel van groep 6/7 op de Heldringschool kennis met filosoferen. Tijdens de Kerstviering in de klas las juf Mirjam het boek ‘Geen stille nacht’ voor. De vraag werd: Hoe kan het nou dat je ophoudt met boos zijn als je een baby in je armen houdt?

Dat was een moeilijke vraag, mensen die van baby’s houden worden er rustig van, maar er zijn ook mensen die niet van baby’s houden. En jongens denken andere gedachten dan meisjes volgens een leerling. Dat maakte de tongen los. Jongens doen soms andere dingen. Zo kunnen jongens staand plassen. Wat heeft dat met gedachten te maken? Nou je hersens sturen je gedachten, maar ook wanneer en hoe je plast. Jongens kunnen geen baby’s verschonen, beweert een leerling. Daar worden een paar heldere tegenvoorbeelden voor gegeven. Vaders en bonusvaders die baby’s verschonen blijken ruim voorhanden te zijn.

De leerlingen hebben heel goed naar elkaar geluisterd en op hun beurt gewacht (!) en gedachten hebben we allemaal. Zo bleek dat filosoferen een stuk minder eng was dan ze van tevoren vreesden.

..Wordt vervolgd na de Kerstvakantie!

X