Filosoferen met leerlingen

Wilt u dat uw leerlingen hun opvattingen leren formuleren en onderbouwen? Wilt u dat leerlingen verder komen dan alleen een mening ventileren? Wilt u de denkkracht van uw leerlingen aanjagen? Dan is filosoferen met kinderen/jongeren een bruikbare techniek. De ervaren docenten van De Denkschool zetten uw leerlingen aan het denken over verschillende onderwerpen.

21st century skills en burgerschap

Zowel in het primaire onderwijs als in het voortgezet onderwijs leidt een goed filosofisch gesprek tot kritisch, analytisch en creatief denken. Leerlingen oefenen in het onderzoeken van gedachten en denkbeelden. Zij leren elkaars gedachten te bevragen en op een vreedzame manier van mening te verschillen. Door het onderzoeken van zowel de eigen opvattingen als die van de andere deelnemers oefenen leerlingen in zelfsturing en samenwerken. Bovendien kan filosoferen een belangrijke bijdrage leveren aan de lessen burgerschapsvorming.

Onderwijs

Filosofie projecten op de basisschool

Als wij met kinderen op basisscholen filosoferen dan leren zij een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch nadenken.

Filosofie projecten op de middelbare school

Tijdens het project leren de leerlingen een opvatting formuleren en onderbouwen, analytisch luisteren, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, analytisch denken, kritisch denken, redeneren en argumenteren.

Filosofie projecten op het MBO

Tijdens het project leren de leerlingen een opvatting formuleren en onderbouwen, analytisch luisteren, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, analytisch denken, kritisch denken, redeneren en argumenteren.

Filosofie projecten op het HBO

Een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch/analytisch nadenken, redeneren en argumenteren. Studenten leren de vooronderstellingen van hun vakgebied ontdekken en op academisch niveau te bevragen.

Wil je meer filmpjes bekijken van mevrouw Ja en mevrouw Nee? Kijk dan op ons YouTube kanaal.

Mevrouw Ja en mevrouw Nee

Wij zijn mevrouw Ja en mevrouw Nee. In deze filmpjes bespreken we verschillende stellingen. Je raad het al. Mevrouw Ja is het er vaak mee eens, maar mevrouw nee meestal niet.

X