Filosofie projecten op de basisschool

Bent u geïnteresseerd in filosofie? Wilt u dat wij bij u op de basisschool komen filosoferen met kinderen?

We voeren filosofische gesprekken van ongeveer 45 minuten met de klas/groep over:

Mediawijsheid
Gezondheid
Landen
Democratie
Dieren

Wat leren de leerlingen?

Als wij met kinderen op basisscholen filosoferen dan leren zij een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch nadenken.

X