Filosofie projecten op het HBO

We voeren filosofische gesprekken van ongeveer 45 minuten met de klas/groep over:
Economie
Gezondheidszorg
Kunst
Techniek

Natuurlijk kunnen wij aansluiten op een door de opleiding gewenst thema.

Wat leren de studenten?

Een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch/analytisch nadenken, redeneren en argumenteren. Studenten leren de vooronderstellingen van hun vakgebied ontdekken en op academisch niveau te bevragen.
X