Stel ons een vraag
  Filosofie projecten op het MBO

  We voeren filosofische gesprekken van ongeveer 45 minuten met de klas/groep over:
  Economie en bedrijf
  Gezondheid en sport
  Vormgeving en media
  Bouw en techniek
  Beauty en fashion
  Dieren en planten

  Natuurlijk kunnen wij aansluiten op een door de opleiding gewenst thema.

  Wat leren de studenten?

  Een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch/analytisch nadenken, redeneren en argumenteren. Studenten leren de vooronderstellingen van hun vakgebied ontdekken en op academisch niveau te bevragen.

  X