Filosofie projecten op de middelbare school

We maken filosofie projecten voor op de middelbare scholen. Dit zijn projecten op maat en voor alle leerjaren en leerniveaus.

Tijdens de filosofie projecten voeren we filosofische gesprekken van ongeveer 45 minuten met de klas/groep over:

Filosofie project over burgerschap
Filosofie project over mediawijsheid
Filosofie project over democratie
Filosofie project over wetenschap

Wat leren de leerlingen?

Tijdens het project leren de leerlingen een opvatting formuleren en onderbouwen, analytisch luisteren, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, analytisch denken, kritisch denken, redeneren en argumenteren.

X