Het Denkschool team

Onze werkwijze

We werken graag op maat en alles begint met een gesprek. We inventariseren wat onze opdrachtgever nodig heeft. Zo’n eerste gesprek kan live, of via Skype en Teams. We sluiten graag aan op de wensen van uw school of bedrijf. Mocht die wens (nog) niet duidelijk zijn, dan denken we mee.

Eigenlijk houdt niets ons tegen om met iemand of een groep aan de slag te gaan. Het enige dat soms in de weg zit, is een volle agenda. Meestal lukt het om ruimte te maken. Maar mocht dat niet lukken, dan denken we graag mee en zoeken we naar de juist filosofische collega die het wil en kan doen.

Onze visie

Denken kun je leren! Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen meer zelfvertrouwen en grotere creativiteit ontwikkelen wanneer zij ervaren dat zij prima ‘zelf kunnen denken’. Denken kun je (net als rekenen, taal en geschiedenis) leren door te oefenen. We laten leerlingen ervaren wat het betekent om van mening te kunnen en mogen veranderen en dat niemand alle antwoorden heeft. Filosoferen is geen meningen festival en ook geen discussiëren want het legt de nadruk op “samen denken” in plaats van “tegenover elkaar denken.”

Onze missie

Wij willen leerlingen laten ontdekken en ervaren over welke denkkracht zij zelf beschikken. De Denkschool vindt dat filosoferen met leerlingen belangrijk is voor taalverwerving.

De ervaring leert dat vooral laag talige leerlingen moed verzamelen om tot een uitspraak te komen. De schakelklassen en ISK-leerlingen hebben laten zien dat de ruimte om te praten tijdens het filosoferen resulteert in zelf geformuleerde uitspraken. Ondanks het worstelen van leerlingen met hun woordenschat durven ze tijdens het filosoferen vaak wel te praten. Deze succeservaringen van de leerlingen om hardop in de ruimte te spreken zet het leerproces van taalverwerving in gang.

Mirjam Poolster

Leren denken door te filosoferen!

Mirjam Poolster (1958) is al ruim twee decennia actief als docent poëzie schrijven op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Tijdens haar studie filosofie aan de Erasmus Universiteit behaalde zij haar 2e graads lesbevoegdheid als filosofiedocent. Mirjam beschouwt filosofie als een hulpmiddel waarmee kinderen zowel hun taalvaardigheid als hun denkvaardigheden kunnen ontwikkelen. Juist in omstandigheden waarin filosofieonderwijs minder voor de hand ligt (VMBO en basisonderwijs) blijken jongeren en kinderen verrassend vaardig te kunnen worden. Mirjam verzorgt lessen filosofie en filosofeert met leerlingen op verschillende basis, en middelbare scholen in Zuid Holland. Zij filosofeert hele jaargangen, maar heeft ook ervaring met kortdurende projecten. Daarnaast filosofeert zij als een van de weinigen met verstandelijk beperkten.

Zij maakt zich sterk voor de Denkschool omdat zij ervan overtuigd is dat mensen meer zelfvertrouwen en grotere creativiteit ontwikkelen wanneer zij ervaren dat zij prima ‘zelf kunnen denken’ in plaats van alleen te streven naar andermans goedkeuring. Denken kun je (net als rekenen, taal en geschiedenis) leren door te oefenen. Daaraan levert zij graag een bijdrage door met iedereen die dat wil (filosofisch) in gesprek te gaan. Ervaren wat het betekent om van mening te kunnen en mogen veranderen, dat niemand alle antwoorden heeft en dat ook filosofen’ nog serieus met vragen zitten, kan ruimte maken voor eigen twijfels en vooral voor oplossingen. Volwassenen en kinderen laten ontdekken en ervaren over welke denkkracht zij beschikken dat is haar uitdaging en die mogelijkheid biedt de Denkschool.

Caroline van Twillert

Wil mensen raken met open en vragende houding!

Caroline van Twillert (1987) is een ervaren begeleider van filosofische gesprekken op verschillende niveaus. Zij maakt zich sterk om mensen te raken met haar open- en vragende houding. Tijdens haar studie op de Erasmus Universiteit Rotterdam deed zij ervaring op in het filosoferen met kinderen. Sinds 2015 is zij eerstegraads bevoegd filosofiedocent. Daarnaast is zij mede-oprichter van “De Denkschool”. Zij begeleidt filosofische gesprekken met jong en oud, geeft cursussen filosofie voor volwassenen en werk als docent filosofie in het voortgezet onderwijs.

X